905 59 416 / 907 16 161
Nytt kjøremønster

Nytt kjøremønster

Nytt kjøremønster

Nytt kjøremønster på Fugleskjærskaia:

parkeringstiltak blir gjeldande frå: 14.10.2019, Kl. 08:00