905 59 416 / 907 16 161
MELLOMBELS STENGT

MELLOMBELS STENGT

MELLOMBELS STENGT

GJESTESERVICEHUSET ER MELLOMBELS STENGT:

I samråd med kommunelege vert servicehuset, inkl. det offentlege toalettet stengt inntil vidare på bakgrunn av den pågåande covid-19 situasjonen. Samtidig vert dagspris redusert frå kr 250 til kr 170 for gjestebrygga. Dette gjeld inntil anna er bestemt.