Fortsatt avgiftsfritak for EL og HY

mai 8, 2017 | Aktuelt

Bystyret i Flora kommune, har vedtatt å innføre/fortsette avgiftsfritak for EL og HY drevet motorvogn, på kommunale/offentleg skiltete plassar også etter 01 januar 2017.

EL og HY drevet motorvogn parkerer gratis på offentlig regulerte parkeringsplasser i Florø. Urskive må brukes på plasser med tidsbegrensning for å dokumentere at parkering skjer i henhold til tidsbegrensningen, jfr parkeringsforskriften §8a andre ledd og §11.

Vær oppmerksom på at det på privatrettslig regulerte plassar er grunneier sjølv som bestemmer, om det skal gis betalingsfritak. Les derfor skiltene på plassen og vær oppmerksom på at EL og HY drevet plasser på privatrettslig regulerte plassar kan være avgiftsbelagt.

Maks parkeringstid gjelder også EL/HY

EL=Helelektrisk bil – HY=Hydrogendrevet bil

På private p-plassar som er skiltet «mot avgift»  er det ikkje avgiftsfritak for EL og HY

Eks. På parkeringsplassar driftet av TimePark, EuroPark(APCOA) osv……

§2-1. Definisjoner etter Vegtrafikkloven.

1.       kjøretøy: Innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner.

2.       Motorvogn: Kjøretøy som blir drevet fram med motor.