905 59 416 / 907 16 161

Fortsatt avgiftsfritak for EL og HY

mai 8, 2017Aktuelt

Bystyret i Flora kommune, har vedtatt å innføre/fortsette avgiftsfritak for EL og HY drevet motorvogn, på kommunale/offentleg skiltete plassar også etter 01 januar 2017.

EL og HY drevet motorvogn parkerer gratis på offentlig regulerte parkeringsplasser i Florø. Urskive må brukes på plasser med tidsbegrensning for å dokumentere at parkering skjer i henhold til tidsbegrensningen, jfr parkeringsforskriften §8a andre ledd og §11.

Vær oppmerksom på at det på privatrettslig regulerte plassar er grunneier sjølv som bestemmer, om det skal gis betalingsfritak. Les derfor skiltene på plassen og vær oppmerksom på at EL og HY drevet plasser på privatrettslig regulerte plassar kan være avgiftsbelagt.

Maks parkeringstid gjelder også EL/HY

EL=Helelektrisk bil – HY=Hydrogendrevet bil