905 59 416 / 907 16 161

Florø Parkering – ÅRSKORT BIL
Priser fra 1. januar 2016

Ny tjeneste, AutoGiro avtale på årskort. Månedlig trekk fra konto.

Årskort får du kjøpt hjå Informasjon og service (Flora samfunnshus)