Florø Parkering – ÅRSKORT BIL

Ny tjeneste, AutoGiro avtale på årskort. Månedlig trekk fra konto.

Årskort får du kjøpt hjå Informasjon og service (Flora samfunnshus)