905 59 416 / 907 16 161

AVTALEKORT BIL
Priser fra 1. august 2017

Avtalekort får du kjøpt hjå Informasjon og service (Flora samfunnshus)

PRIS FOR AVTALEKORT pr. parkeringsområde.

Miljøhuset (Eget område) – Klubbhuset (Eget område) – Fugleskjærskaia (Eget område):

12 mnd. kort

Pris m/mva
kr5200
  • Pris u/mva – 4160,-

6 mnd. kort

Pris m/mva
kr3000
  • Pris u/mva – 2400,-

3 mnd. kort

Pris m/mva
kr1700
  • Pris u/mva – 1360,-

1 mnd. kort

Pris m/mva
kr650
  • Pris u/mva – 520,-

PRIS FOR AVTALEKORT pr. parkeringsområde.

Ungdomsskulen (Eget område) – Markegata mot Evja (Eget område) – Florø Bil & Havneservice (Eget område):

12 mnd. kort

Pris m/mva
kr3500
  • Pris u/mva – 2800,-

6 mnd. kort

Pris m/mva
kr2000
  • Pris u/mva – 1600,-

3 mnd. kort

Pris m/mva
kr1200
  • Pris u/mva – 960,-

1 mnd. kort

Pris m/mva
kr450
  • Pris u/mva – 360,-