AVTALEKORT BIL

Avtalekort får du kjøpt hjå Informasjon og service (Flora samfunnshus)

Pris for avtalekort Hamregata:

PRIS FOR AVTALEKORT pr. parkeringsområde.

Miljøhuset (Eget område) – Klubbhuset (Eget område) – Fugleskjærskaia (Eget område) – Bak sykehuset (Eget område):

PRIS FOR AVTALEKORT pr. parkeringsområde.

Ungdomsskulen (Eget område) – Markegata mot Evja (Eget område) – Florø Bil & Havneservice (Eget område) – florø omsorgssenter:

PRIS FOR AVTALEKORT HAMREGATA.