Billettløse parkeringsautomater fra tirsdag 01.03.2022

Tirsdag 01.03.2022 går Florø Parkering over til billettløse parkeringsautomater.

Du får ikke lenger billett som skal legges i frontruta når du kjøper parkeringstid eller registerer gratis parkeringstid fra automatene.

 • 💳 Bankkort (alternativ 1)
  • «Start parkering»
  • Skriv reg.nr, trykk «✔ OK»
  • Bekreft reg.nr, trykk «✔ OK»
  • Vel betalingsalternativ «💳 Kort»
  • Set inn 💳 bankkort
  • Vel tid med piler, trykk «✔ OK»
  • ✔ «Din parkering er registrert»
   • Kunden kan trykke «🧾 Trykk for kvittering» for å få ein kvittering dei kan ha med seg for å sjå kor lenge parkeringsbilletten varar.
    Dette er ikkje ein gyldig parkeringsbillett.
  • 💳 Bankkort (alternativ 2)
   • Set inn 💳 bankkort
   • Skriv reg.nr, trykk «✔ OK»
   • Bekreft reg.nr, trykk «✔ OK»
   • Vel tid med piler, trykk «✔ OK»
   • ✔ «Din parkering er registrert»
    • Kunden kan trykke «🧾 Trykk for kvittering» for å få ein kvittering dei kan ha med seg for å sjå kor lenge parkeringsbilletten varar.
     Dette er ikkje ein gyldig parkeringsbillett.
   • 💰 Mynt
    • Start parkering
    • Skriv reg.nr, trykk «✔ OK»
    • Bekreft reg.nr, trykk «✔ OK»
    • Vel betalingsalternativ «💰 Mynt»
    • Legg på mynt etter ønska parkeringstid, trykk «✔ OK»
    • ✔ «Din parkering er registrert»
     • Kunden kan trykke «🧾 Trykk for kvittering» for å få ein kvittering dei kan ha med seg for å sjå kor lenge parkeringsbilletten varar.
      Dette er ikkje ein gyldig parkeringsbillett.
 • 💳 Bankkort (alt 1)
  • «Avslutt parkering»
  • Sett inn 💳 bankkort som vart brukt til å kjøpe parkeringsbillett
  • Trykk «✔ OK» ved spørsmål om avslutting. Reg.nr står ført opp. (Skal gjere)
  • ✔ parkering er avslutta (Eller noko liknande)
   • Kunde kan trykka ut 🧾 kvittering for kjøpet om dei vil ha den.
  • 💳 Bankkort (alt 2)
   • Set inn 💳 bankkort som vart brukt til å kjøpe parkeringsbillett
   • Trykk «✔ OK» ved spørsmål om avslutting. Reg.nr står ført opp. (Skal gjere)
   • ✔ parkering er avslutta (Eller noko liknande)
    • Kunde kan trykka ut 🧾 kvittering for kjøpet om dei vil ha den.
   • 💰 Mynt
    • Parkeringsbillettar kjøpt med mynt kan ikkje avsluttast sidan dei allereie er betalt for.

Last ned bruksrettleiing her (PDF)

1.     Trykk på «Start parkering»

2.     Skriv reg.nr (Viktig å skrive rett)

3.     Bekreft med «✔ OK»

4.     Bekreft ein gong til med «✔ OK»

5.     Vel betalingsalternativ

6.     Legg på mynt/vel tid i display

1.     Parkeringa er registrert elektronisk, ingen billett er naudsynt.
Sjå etter den grøne haka.