Nytt kjøremønster

Nytt kjøremønster

Nytt kjøremønster

Nytt kjøremønster på Fugleskjærskaia:

parkeringstiltak blir gjeldande frå: 14.10.2019, Kl. 08:00

Uke 34, frå 19.08 – 23.08.2019

Uke 34, frå 19.08 – 23.08.2019

Uke 34, frå 19.08 – 23.08.2019

I forbindelse med graving av EL- grøft fra trafo’en til nye Amfi vil Hestnesgata bli innsnevra til en kjørebane, samt være stengt for parkering fra krysset «Hestnesgata – Skridsholgata» til krysset «Hestnesgata – Fjordgata – Hamregata»
Ved spørsmål ta kontakt med anleggsleder.

Mvh. 
Harry Marius Sund 
Anleggsleder 
Bjerck og Brendø Maskin AS 
Tlf. 48 22 34 22

Utvida gateparkering i Florø

Utvida gateparkering i Florø

Utvida gateparkering i Florø

Skridsholgata: kr 17,- pr.time. 08-17 (08-15) – Takstgruppe: 6424

Markegata mot Evja: kr 10,- pr.time – Takstgruppe: 6440

Hamregata: kr 10,- pr.time. 08-17 (08-15) –  Takstgruppe: 6443  Les mer her…

Uke 34, frå 19.08 – 23.08.2019

Nye parkeringssoner 10. aug. 2017

Nye parkeringssoner 10. aug. 2017

Nye parkeringssoner som vert
avgiftsbelagde frå 10. aug. 2017

Området for vilkårsparkering vert endra. Grensa går vest for parkeringsplassen vest for ungdomsskulen, langs Kinnvegen aust for Flora omsorgssenter og ved kanalen.

JF. BYSTYREVEDTAK SAKSNR. 082/16

Fortsatt avgiftsfritak for EL og HY

Fortsatt avgiftsfritak for EL og HY

Fortsatt avgiftsfritak for EL og HY

Bystyret i Flora kommune, har vedtatt å innføre/fortsette avgiftsfritak for EL og HY drevet motorvogn, på kommunale/offentleg skiltete plassar også etter 01 januar 2017.

EL og HY drevet motorvogn parkerer gratis på offentlig regulerte parkeringsplasser i Florø. Urskive må brukes på plasser med tidsbegrensning for å dokumentere at parkering skjer i henhold til tidsbegrensningen, jfr parkeringsforskriften §8a andre ledd og §11.

Vær oppmerksom på at det på privatrettslig regulerte plassar er grunneier sjølv som bestemmer, om det skal gis betalingsfritak. Les derfor skiltene på plassen og vær oppmerksom på at EL og HY drevet plasser på privatrettslig regulerte plassar kan være avgiftsbelagt.

Maks parkeringstid gjelder også EL/HY

EL=Helelektrisk bil – HY=Hydrogendrevet bil

På private p-plassar som er skiltet «mot avgift»  er det ikkje avgiftsfritak for EL og HY

Eks. På parkeringsplassar driftet av TimePark, EuroPark(APCOA) osv……

§2-1. Definisjoner etter Vegtrafikkloven.

1.       kjøretøy: Innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner.

2.       Motorvogn: Kjøretøy som blir drevet fram med motor.