905 59 416 / 907 16 161
MELLOMBELS STENGT

MELLOMBELS STENGT

MELLOMBELS STENGT

GJESTESERVICEHUSET ER MELLOMBELS STENGT:

I samråd med kommunelege vert servicehuset, inkl. det offentlege toalettet stengt inntil vidare på bakgrunn av den pågåande covid-19 situasjonen. Samtidig vert dagspris redusert frå kr 250 til kr 170 for gjestebrygga. Dette gjeld inntil anna er bestemt.

Nytt kjøremønster

Nytt kjøremønster

Nytt kjøremønster

Nytt kjøremønster på Fugleskjærskaia:

parkeringstiltak blir gjeldande frå: 14.10.2019, Kl. 08:00

Uke 34, frå 19.08 – 23.08.2019

Uke 34, frå 19.08 – 23.08.2019

Uke 34, frå 19.08 – 23.08.2019

I forbindelse med graving av EL- grøft fra trafo’en til nye Amfi vil Hestnesgata bli innsnevra til en kjørebane, samt være stengt for parkering fra krysset «Hestnesgata – Skridsholgata» til krysset «Hestnesgata – Fjordgata – Hamregata»
Ved spørsmål ta kontakt med anleggsleder.

Mvh. 
Harry Marius Sund 
Anleggsleder 
Bjerck og Brendø Maskin AS 
Tlf. 48 22 34 22

Utvida gateparkering i Florø

Utvida gateparkering i Florø

Utvida gateparkering i Florø

Skridsholgata: kr 17,- pr.time. 08-17 (08-15) – Takstgruppe: 6424

Markegata mot Evja: kr 10,- pr.time – Takstgruppe: 6440

Hamregata: kr 10,- pr.time. 08-17 (08-15) –  Takstgruppe: 6443  Les mer her…

Uke 34, frå 19.08 – 23.08.2019

Nye parkeringssoner 10. aug. 2017

Nye parkeringssoner 10. aug. 2017

Nye parkeringssoner som vert
avgiftsbelagde frå 10. aug. 2017

Området for vilkårsparkering vert endra. Grensa går vest for parkeringsplassen vest for ungdomsskulen, langs Kinnvegen aust for Flora omsorgssenter og ved kanalen.

JF. BYSTYREVEDTAK SAKSNR. 082/16