Ny parkeringsforskrift 01.01.17

mai 8, 2017 | Aktuelt

Omregulering av området – Endring av parkeringsvilkår og håndheving (Overskrift)

Fra 01.01.17 håndheves dette området etter den nye parkeringsforskriften av 18.03.16 nr. 260.
Kontrollsanksjon utstedes etter den nye forskriften fra samme tidspunkt. Se innformasjonsskilt for nærmere informasjon.
Området vil bli omskiltet innen 01.01.18, jfr. overgangsbestemmelsene i forskriftens §65, 4 ledd.