Priser

SONE 1

STRANDGATA

TAKSTGRUPPE 6400
maks 120 minutt,
Gjelder også EL/HY biler.

08-17 (08-15)

Første time kr 0,-
Andre time kr 24,-

SONE 2

Resten av Florø by
Sidegater/Parkeringsplasser

Takstgruppe 6410

08-17 (08-15)

Pr. time kr 20,-

SONE 3

Hamregata
Markegata mot Evja
Florø ungdomsskule
Florø omsorgssenter

Takstgruppe 6443

08-17 (08-15)

Pr. time kr 12,-